พิธีประดับยศข้าราชการ กองสนับสนุน กรมแพทย์ทหารเรือ

น.อ.ชัยวัฒน์ วงศ์สุปไทย ผอ.กอง สน.พร. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน จำนวน ๒ นาย เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๓ ณ กอง สน.พร.