กอง สน.พร. และ จนท. ดำเนินการสำรวจและประมาณการพื้นที่ บริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (COVER WAY)

  •  

น.อ.สุรินทร์  ปรีชาธรรม รอง ผอ. กอง สน.พร. และ จนท. ดำเนินการสำรวจและประมาณการพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างร้านค้าบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
และ ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๖๓