กอง สน.พร. ส่งผู้แทนหน่วยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ที่อุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษา

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ที่อุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษา ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยมี ว่าที่ ร.อ.จิรพล จันทร์ขจร และ พ.จ.ต.คณากรณ์ฯ เป็นตัวแทน กอง สน.พร.